1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

نور فلورسنت در جفتیابی طوطی ها

مرغ عشق

نقش نور فلورسنت در جفتیابی طوطی ها

درخشندگی های فلورسنت همیشه برای انسان ها جذاب بوده از این روی در میمانی ها معمولا از این نورها استفاده می شود تا مهمانان بیشتر لذت ببرند !

اطلاعات طوطی سانان

اما نکته جالب اینجاست که برخی از حیوانات نظیر گونه هایی از طوطی ها مثل باجریگار (طوطی استرالیائی) هم از این نور جهت پیدا کردن جفت بهره می برد. به اینصورت که پرنده نر شب هنگام به واسطه درخشندگی که ما قدرت دید انرا نداریم پرنده ماده را به خود مجذوب می کند.

اطلاعات طوطی سانان

چرا تعدادی از طوطی ها مانند اکلکتوس ها و روزیلا ها و جانوارن دیگر از این اشعه جهت جفتیابی استفاده می کنند؟

پاسخ این است: پرنده ماده با دیدن پرهای درخشان و زیبا به این نکته پی می برد که این نر حتما تغذیه بسیار خوبی دارد که از چنین پرهای مطلوب و درخشنده ای برخوردار است و در مراحل زندگی حتما جفتی زیبا و قدرتمند و با اقتدار برای او خواهد بود.


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top