1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

آیا باید شبها روی پرنده را پوشاند؟

کاور قفس کاسکو کاور قفس طوطی

یکی از سوالات متداول این است:

آیا باید روی طوطی را شب ها بپوشانیم مثلا با یک تکه پارچه یا کاور ؟

پاسخ: خیر

دلایل:

1- بسیاری نگهدارندگان طوطی ها در فصل های سرد با این اندیشه که روی پرنده را پوشانده ام پس حتما سردش نمی شود ! پرنده را در جایی با دمایی پایین قرار می دهند و به این صورت از دمای زیر پتو چون خبر ندارند فکر می کنند  جایگاهی گرم است اما هرشب تا صبح سرما را تحمل می کند و معمولا بیمار می شود. درحالی که دقیقا حتی می توان گفت محیط زیر پتو سردتر از دمای خود محیط است و این دقیقا مصادف است با اینکه دمای بدن پرنده نیز هنگام بی تحرکی شب کاهش هم میابد !.

2- البته عده ای نیز پتو می کشند تا صبح زود پرنده بیدار نشود و خودشان راحت تر بخوابند که به این عده می توان حق داد زیرا برخی افراد حتی اندک سروصدایی را نمی توانند هنگام خوابشان  تحمل کنند درحالی که بعضی گونه ها با آوازهای جنگلی خود صبح ها خانه را روی سرشان می گذارند

3- بسیاری نیز اینطور فکر می کنند که طوطی در تاریکی مطلق خوابش می برد اما انها نیز اشتباه می کنند معمولا در طول هفته شما حداکثر یکبار شاهد خواب واقعا عمیق طوطی خواهید بود زیرا آنها ساعات زیادی درطول شبانه روز برای استراحت کردن فرصت داشته اند 

4- علت سکته و مرگ نیمه شب طوطی را حتما مطالعه کنید دراین مطلب قبلا گفته شد که اگر شما روی طوطی را بپوشانید یا محیط را خیلی تاریک کنید درصورتی که صدایی کوچک را حرکتی باعث ایجاد ترس در پرنده شما شود این احتمال زیاد است که با این تفکر که یک مهاجم به او نزدیک شده سعی در فرار کند و آنقدر خورا به دیواره قفس بکوباند تا از ترس تلف شود! انها در طبیعت نیز در تاریکی شب دشمنانی مثل مار دارند و طوطی ها ترس خیلی زیادی از انواع مارها بصورت ذاتی دارند.

5- عده ای نیز عنوان می کنند که پرنده ما عادت کرده تا نندازیم رویش را نمی خوابد ! که خوب این خیلی بد است چون هیچ وقت تضمینی نیست که طوطی دچار ترس نشود و این قبیل رفتارها و مسائل غیرقابل پیشبینی هستند

از سری دست نوشته های امیدشایگان


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top