1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

چگونه به طوطی کاسکو حرف زدن و سخن گفتن بیاموزیم؟

طوطی کاسکو خود را ابتدا رام و دستی کنید.توجه داشته باشید که تمام توجه طوطی کاسکو باید به سخن گفتن شما باشد.در صورتی که طوطی از شما ترسی داشته باشد بخشی از توجه و تمرکز خود را به آموزش شما از دست خواهد داد.بهترین حالت آموزش تکلم و حرف زدن به طوطی و کاسکو آموزش روی دست است…به این صورت که طوطی خود را روی دست یا انگشت خود نگهدارید و در این حالت با اون صحبت کنید.بعد از مدتی این تمرین به بازی مورد علاقه طوطی شما تبدیل خواهد شد.با تمرین و ممارست خواهید دید که کاسکو شما با علاقه و دقت به سخنان شما گوش میکند …

۲)زمانی را برای آموزش به طوطی انتخاب کنید که احساس میکنید آماده آموزش است و به گفتار شما توجه و دقت میکند.برای تشخیص این موضوع به حالت سر و فرم نگاه کردن پرنده و تنگ و گشاد کردن مردمک چشم و در کل دقتی که به گفتار شما دارد توجه کنید.آموزش در زمانی که کاسکو توجهی به به شما و گفتارتان ندارن کاملا بی فایده و بی نتیجه است.

۳)کلمات را با صدا و لحن یکسان و در زمان های خاص تکرار کنید.برای مثال صبح ها و هنگامی که کاور را از روی قفس بر میدارید با صدای واضح و بلند صبح به خیر را آموزش دهید…بعد از مدتی پرنده هر صبح و بعد از برداشتن کاور منتظر ادای این کلمات از شما خواهد بود(حتی در زمانی که قادر به تکلم این جمله نیست آن را در ذهن خود ضبط کرده است و فرق آن را با بقیه جملات و کلمات میداند)

۴)با صدای واضح و بلند به طوطی کاسکو خود آموزش دهید.از صحبت کردن با صدا های نازک یا لوس!!! اکیدا خود داری کنید.این موضوع به خصوص در کاسکو هایی  که صاحبان آن ها خانم هستند بسیار رایج است…

به این نکته مهم توجه داشته باشید که در هر صورت پرندگان نمیتوانند ۱۰۰% کیفیت صدای شما را تقلید کنند و همیشه درصدی از افت در تقلید کیفیت و تن صدای شما وجود خواهد داشت.بنا بر این اگر با صدایی نازک یا لوس با پرنده سخن بگویید و پرنده شما فقط %۵۰ از آن را به شما برگرداند ، چیز قابل درکی از صدا باقی نخواهد ماند!!!

۵)تمرینات سخن گفتن با طوطی خود را به صورت منظم و همیشگی ادامه دهید به گونه ای که کاسکو احساس کند عضوی از خانواده شما است.

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top