1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طول عمر طوطی ها چقدر است

سن طوطی طول عمر کاسکو
طول عمر طوطی ها چقدر است؟
یک طوطی متوسط جثه به طور معمول چندین دهه عمر می کند البته در شرایط خوب نگهداری در اسارت همچنین در طبیعت که بعضی ها معتقدند بسیاری طوطی ها تا 100سال و حتی خیلی بیشتر از اینها هم عمر میکنند. اگر از یک طوطی متوسط یا بزرگ مانند کاکاتو یا ماکائو کاسکو در شرایطی مناسب و خوب نگهداری کنید تا اخر عمر باشما خواهد بود.
در صورت برخورداری از شرایط ایده آل چه در اسارت و چه در طبیعت طوطی های کوچک دست کم ده تا پانزده سال - متوسط ها حدود ۵۰ و طوطی های دم بلند معمولا حدود ۸۰ سال عمر می کنند.
مدتی قبل با صاحب یک شیرینی فروشی اشنا شدم که طوطی سبزشان پس از ۳۵ سال زندگی در کنار خانواده اش مرده بود و تمام خانواده را سخت ناراحت و پریشان کرده بود.
وینستون چرچیل یک طوطی ارا داشته حالا چرچیل سالهاست که مرده اما هنوز طوطی اش در روز بازدیدکنندگان زیادی دارد و این طوطی ماکائو (ارا) در مقابل توریست ها و بازدید کنندگان حرکات جالبی انجام می دهد و سرگرمشان می کند.

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top