1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

اموزش سخنگویی به طوطی سانان


عوامل مؤثر روی کیفیت آموزش به طوطیها (1) در آموزش کلمات، عبارات یا جملات به طوطیها و کاسکوها، تکرار حرفهای زاید در قبل و بعد از کلمه یا عبارت مورد نظر خودداری کنید؛ مثلاً وقتی می خواهید «سلام» را به طوطی یاد بدهید، فقط « سلام » را با صدای بلند و رسا بگویید و آن را به فاصله 5 ثانیه به مدت 15 دقیقه تکرار کنید. اگر شما به اشتباه بگویید: «طوطی بگو سلام » یا « سلام بگو» یا « سلام ـ طوطی بگو»؛ شما در آموزش عبارت « سلام » به طوطی، ناخواسته سه مشکل اساسی را به وجود آورده اید: اول آن که طوطی با شنیدن «طوطی بگو سلام »، در واقع یک عبارت 3 کلمه ای را از شما می شنود. در این خصوص باید گفت که اولاً اگر شما موفق شوید که چنین عبارتی را به طوطی یاد بدهید، یک عبارت غلط را به طوطی یاد داده اید؛ ادامه مطلب را ببینید ..

چون هدف شما این بوده است که طوطی بتواند عبارت « سلام » را یاد بگیرد نه عبارت غلط «طوطی بگو سلام ر». ثانیاً برای یادگیری یک عبارت سه کلمه ای نسبت به یک عبارت دو کلمه ای، همان طور که قبلاً گفته شد، تعداد دفعات لازم به تکرار به شکل تصاعدی زیادتر می شود و لذا نه تنها شما یک عبارت غلط را به طوطی یاد داده اید، بلکه مجبورید همین عبارت غلط را چندین برابر تکرار کنید تا طوطی یاد بگیرد. ثالثاً طوطی با یادگیری یک عبارت غلط، بخشی از حافظۀ محدودش پر شده و به همین مقدار از آموزش صحیح درسهای دیگر، طوطی عقب می افتد. (2) طوطی معنی هیچ یک از کلماتی را که شما می گویید، نمی فهمد و فقط آن چه را که می شنود، سعی در یاد گرفتن می کند؛ یعنی نمی فهمد که با شنیدن عبارت «طوطی بگو سلام »، منظور شما این است که فقط بگوید « سلام » و «طوطی بگو» چیزی نیست که باید یاد بگیرد. بنابراین تعلیم دهندۀ طوطی باید یک فرد مجرب باشد که ضمن تعلیم، چیزهای اضافه را در ابتدا یا انتهای کلمه یا عبارت مورد نظرش تکرار نکند. (3) در هنگام تعلیم سخن گویی به طوطی، معلم که بهتر است یکی از افراد خوش صدا و مجرب خانواده باشد، باید طوطی را در جایی فاقد سر و صدا و فاقد هر چیزی که حواس طوطی را پرت کند، ببرد و به طور اصولی کلمات، عبارات یا جمله ها را برای طوطی تکرار کند. (4) در هنگام تعلیم سخن گویی به طوطی، معلم باید در هر جلسه فقط یک درس را برای طوطی تکرار کند و هر درس باید محتویات از پیش تعیین شده ای داشته باشد. اگر معلم بیش از یک درس را برای طوطی تکرار کند، طوطی ظرفیت یادگیری بیش از حد در یک جلسه را نخواهد داشت. مثلاً کلمۀ «سلام» را 50 بار برای طوطی تکرار کنید و در این 50 بار چندین تون صدا به کار ببرید. مثلاً: با صدای بلند، با صدای کوتاه، با صدای مت وسط، با صدای زیر، با صدای بم، با صدای کشیده، با صدای بچه گانه، با صدای عروسکی و غیره. در صورت تکرار کافی در هر جلسه، طوطی تمام یا برخی از انها را عین آن چه شما برایش ادا کرده اید، یاد می گیرد و لذا در خواهید یافت که پس از چندی طوطی کلمه «سلام» را با تون های مختلف صدا و با شیوه های مختلف تکرار می کند. همچنین اگر شما، همسرتان یا هر یک از بچه هایتان به اندازه کافی و به طور یکنواخت کلمه ای مثل «سلام» را برای طوطی تکرار کنید، طوطی «سلام» را به چند شیوه و درست مثل کسانی ادا می کند که به آن یاد داده اند. اگر تمام افراد خانواده تلاش کنند کلمۀ خاصی مثل «سلام» را به طوطی یاد بدهند، در صورتی طوطی سلام را از همه یاد خواهد گرفت و درست با صدای خود آنها را تکرار خواهد کرد که همه افراد در تدریس یک کلمه خاص مثل «سلام» درست عمل کرده باشند؛ یعنی هم به دفعات کافی برای طوطی تکرار کرده باشند و هم در هنگام تکرار، این کلمه را با تون های مختلف صدا و با شیوه های مختلف اای صدا تلفظ نکرده باشند.

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top