1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کاشت میکروچیب برای طوطی سانان مجاز نیست

کاشت میکروچیپ

کاشت میکروچیپ های نسل جدید امنیت طوطی را بالا می برند

در صورت کاشت می کروچیپ اگر پرنده را سرقت کنند  یا انرا گم کرده باشید راحت تر می توانستید ادعای مالکیت خود را جهت دریافت حیوان مطرح کنید.


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top