1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

تجارت غیر قانونی طوطی خاکستری آفریقایی همچنان ادامه می یابد

۱۰۰۰ قطعه طوطی خاکستری افریقایی در فرودگاه دوالا در جنوب غربی کامرون مصادره شد. و به بندر لیمبه Limbe در کامرون برده شد.

تصویری از طوطی های خاکستری که در حال حمل و نقل در جعبه ها هستند را در بالا مشاهده می کنید.

این بزرگترین گروه از پرندگان قاچاق است که تازگی درکامرون ضبط شده است. متاسفانه در گزارش امده است که تعداد بیشماری از طوطی های خاکستری موجود در این بار قاچاق مرده بودند. تصویر زیر:

سایت limbewildlifecentre.wildlifedirect.org نکته جالب توجه و مهم را شرکت های هواپیمائی می داند که به سادگی محموله های پرندگان قاچاق را جابجا می کنند !

مقصد: کویت و بحرین

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top