1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

زنی که دو فرزندش را با طوطی کاکل سفیدو175 دلار عوض کرد

طوطی امبرلا

زنی که دو فرزندش را با یک طوطی کاکل سفید و175 دلار پول نقد عوض کرده بود درنیواورلئان امریکا دستگیر شد .

این زن پس از اینکه آگهی فروش این طوطی را در روزنامه دیده بود با زوج صاحب آن تماس گرفته و پیشنهاد داده بود که بچه را به مبلغ 2000 هزار دلار از او قبول کنند اما زمانی که با پاسخ منفی صاحبان پرنده مواجه شده بود در نهایت راضی شده بود بچه ها را تحویل این زوج داده و طوطی را در کنار 175 دلار پول قبول کند .

این زن و زوج خریدار بچه ها هر کدام به پنج سال زندان محکوم شده اند .

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top