1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
    

سایر طوطیها

اطلاعات انواع طوطی ها آشنایی با طوطی شناخت طوطی درباره طوطی

معرفی سایر طوطی ها آشنایی با انواع پاروتلت ها - طوطی ها و پاراکیت ها

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
طوطی صورت زرد آفریقایی African Yellow-Faced , African Yellow-Fronted نوشته شده توسط امید شایگان 2513
طوطی آفریقایی کله قهوه ای African Brown Headed نوشته شده توسط امید شایگان 2120
طوطی های پویسفالوس poicephalus نوشته شده توسط امید شایگان 3685
طوطی خفاشی گلو زرد Yellow-throated Hanging Parrot نوشته شده توسط امید شایگان 2086
طوطی دم‌ پارویی سینه‌ زردYellowish-breasted Racquet-tail نوشته شده توسط امید شایگان 2276
طوطی آفریقایی پیشانی زرد Yellow-fronted Parrot نوشته شده توسط امید شایگان 2196
پروتلت صورت زرد Yellow-faced Parrotlet نوشته شده توسط امید شایگان 2243
طوطی گوش زرد Yellow-eared Parrot نوشته شده توسط امید شایگان 2811
طوطی پگمی کلاه زرد Yellow-capped Pygmy-Parrot نوشته شده توسط امید شایگان 2458
طوطی کوتوله فروتن Yellow-breasted Pygmy Parrot نوشته شده توسط امید شایگان 2265

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top