1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
    

سایر طوطیها

اطلاعات انواع طوطی ها آشنایی با طوطی شناخت طوطی درباره طوطی

معرفی سایر طوطی ها آشنایی با انواع پاروتلت ها - طوطی ها و پاراکیت ها

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پروت لت مکزیکی Mexican Parrotlet نوشته شده توسط امید شایگان 1984
طوطی درخشان ماسکدار Masked Shining Parrot نوشته شده توسط امید شایگان 1954
طوطی پیشانی خرمایی Maroon-fronted Parrot نوشته شده توسط امید شایگان 2170
طوطی ببری نقاشی شده Madarasz's Tiger Parrot نوشته شده توسط امید شایگان 1983
طوطی دم راکتی کوهستان Luzon Racquet-tail نوشته شده توسط امید شایگان 1936
پروت لت دم یاسی Lilac-tailed Parrotlet نوشته شده توسط امید شایگان 1909
طوطی واسای سیاه کوچک Lesser Vasa Parrot نوشته شده توسط امید شایگان 1745
طوطی انجیری بزرگ Large Fig Parrot نوشته شده توسط امید شایگان 1784
طوطی کاکا Kākā نوشته شده توسط امید شایگان 2178
طوطی بال عقابی Indigo-winged Parrot نوشته شده توسط امید شایگان 1909

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top