1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کاسکوی نر بهتر است یا ماده؟

کاسکوی نر بهتر است یا ماده؟

هيچ تفاوتي بين انها نيست و نمي توان ثابت كرد ماده باهوش تر است يا نر ضمنا هر دو عالي تقليد صدا مي كنند و حرف مي زنند.

اما معمولا طبق تجربیات بنده ماده ها پس از چند سال بیشتر احتمال دارد بخاطر عدم موفقیت در جفت یابی در اسارت مقداری پرکنی کنند

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top