1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

كاسكو خال قرمز و علت قرمز شدن پر

كاسكو خال قرمز و علت قرمز شدن پر

گاه کاسکوهایی با رگه ها و خال هایی اضافی روی بدن که معمولا به رنگ قرمز هستند دیده می شود.
اما عده ای دوست دارند با رنگ امیزی عجیب و غیر عادی و متفاوت داشته باشند به همین خاطر به دنبال خال قرمز می گردند و ازش نگهداری می کنند گاهی هم در چند نوبت پر ریزی پرهای قرمز یا به قول معروف خال های قرمز جای خود را به پرهایی با رنگهای معمولی می دهند اما معمولا این
اتفاق نمی افتد و تا اخر عمر پرهای قرمز باقی می مانند. اگر پرنده دوران جوجه بودن و جوانی را پشت سر گذاشت و هنوز خال ها قرمز بودن یعنی تا اخر عمر قرمز خواهند ماند و معمولا این چنین است که پرهای قرمز از ابتدا تا اخر عمر قرمز می مانند.

مانند تصاویر کاسکو ها ی زیر:

كاسكوهایخال قرمز با قيمتهایبالاتر به فروش میرسند

گاه كاسكوها يكدست سفيد میشوند يا مانند تصوير بالا فقط ناحيه دم انها سفيد میشود اين اتفاق بيشتر در بخش هایشمالیافريقا رخ میدهد و اين جوجه ها ناقص به حساب میايند اما در كنار جوجه ديگر از طرف والدين تغذيه میشوند.

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top