1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ایا درشت یا ریز بودن جثه کاسکو مهم است؟

ایا درشت یا ریز بودن جثه کاسکو مهم است؟ و ایا در استعداد تاثیر دارد؟

قدرت تقلید صدا و هوش پرنده در کاسکوها هیچ ارتباطی با جثه انها ندارد حتی بیشتر دیده شده کاسکوهایی با جثه های کوچک و سر گرد کوچک در تقلید صدا با استعداد تر و وراج تر هستند که احتمالا جنس ماده هستند خیلی ها مثل خودم با این نظر موافق هستند که کاسکوها هم مثل انسان ها جنس ماده بیشتر اهل صحبت کردن است تا نر اما در عوض نرها با انکه معمولا به اندازه ماده ها حرف نمی زنند اما تن صدای بالاتری دارند.

چیزی که بطور قطع میشه گفت این است که جثه یا جنسیت ارتباط زیادی با قدرت سخنگویی ندارند و بیشتر به نوع نگهداری و نحوه برخورد و آموزش بستگی دارد

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top