1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

سایت طوطی سانان دنیای منقارکج ها

جوجه کاسکو سرلاکی

برای مدت چند روز آگهی فروش نمی زنیم - بدلیل کار کردن روی کتاب زندگی با طوطی

اما شما خریداران محترم انواع طوطی ها مطلع باشید که تنوع لیست فروش خوب است و انواع طوطی های پر فروش مثل همیشه موجود است 

در حال حاضر جوجه شاه طوطی - جوجه ماکائو سخنگو - جوجه کاکاتو کاکل زرد اهلی سخنگو - جوجه امازون پیشانی ابی سخنگو اهلی - طوطی ملنگو - طوطی پرجلا - طوطی ملوکان - تعدادی طوطی لوری - و بسیاری طوطیهای دیگر موجود هستند که فرصت نمی کنیم انها را اگهی کنیم 

کاسکوهای سخنگوی بسیار عالی و جوجه کاسکو تیمنه و جوجه کاسکو کنگو نیز موجود است

جوجه مرغ مینا هندی گوشواره دار سخنگو موجود است

09122430306

88146256


 

آورده اند کهروزی مرد جوانی نزد استاد شایگان رسید و گفت از کودکی عاشق طوطی بودم و خانواده هرگز اجازه ندادند طوطی داشته باشم حال هم همسرم موافق نیست

استاد فرمود همسر را طلاق بده
گفت حق طلاق با همسرم است و من هیچکاره ام
استاد گفت پس برو بمیر
شخص پرسید چگونه
استاد گفت به ناصرخسرو برو و قرص برنج تهیه کن و بنداز بالا
شخص گفت گران است پول توجیبی این ماهم را نیز از همسرم دریافت و پیشتر خرج شده
استاد انروز آموخت که در امور خانوادگی دیگران دخالت نکند

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top