1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فیلم های مستند و آموزشی طوطی سانان

لوازم طوطی آیتم شماره 7

dvd طوطی خاکستری

5 حلقه dvd آموزشی برادران وومچ همراه فیلم قدرت درک طوطی سانان

زیرنویس فارسی

قیمت 30 هزار تومان


لوازم طوطی آیتم شماره 6

dvd مستند طوطی ها

5 حلقه dvd مستندهای بسیار جذاب از زیستگاه های طوطی سانان - زندگی آنها در طبیعت و آشنایی با خصوصیات رفتاری 

زیرنویس فارسی

قیمت 30 هزار تومان


لوازم طوطی آیتم شماره 5

dvd طوطی ماکائو

1 حلقه dvd نگهداری پرورش و شناخت خلق و خوی طوطی های ماکائو

زیرنویس فارسی

قیمت 15 هزار تومان


لوازم طوطی آیتم شماره 4

dvd طوطی کاکاتو

1 حلقه dvd نگهداری پرورش و شناخت خلق و خوی طوطی های کاکاتو

قیمت 15 هزار تومان


لوازم طوطی آیتم شماره 3

dvd طوطی خاکستری

1 حلقه dvd نگهداری پرورش و شناخت خلق و خوی طوطی خاکستری تیمنه و کنگو (کاسکو)

زیرنویس فارسی

قیمت 15 هزار تومان


لوازم طوطی آیتم شماره 2

dvd طوطی فیشر و لاوبرد

1 حلقه dvd نگهداری پرورش و شناخت خلق و خوی طوطی های فیشر و لاوبرد (طوطی کوتوله و برزیلی)

قیمت 15 هزار تومان


لوازم طوطی آیتم شماره 1

dvd طوطی عروس هلندی

1 حلقه dvd نگهداری پرورش و شناخت خلق و خوی طوطی های کاکاتیل (عروس هلندی)

قیمت 15 هزار تومان

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top