1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Menghar Kajha - Professional

پلت پرندگان طوطی سانان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghar Kajha - Professional 

با خرید دستگاه تصفیه آب خوب تمامی ارگان های بدن شما بهتر عمل خواهند کرد و پس از مدتها دوباره مزه اصلی آب خالص و قلیایی رو خواهید چشید چیزی که حتما مثل من فراموش کرده بودید. آب آشامیدنی مناسب تاثیر مستقیم در احوال - پوست - کلیه ها و... دارد. بخش زیادی از اکسیژن توسط آب مناسب آشامیدنی به بدن رسانده می شود نه از راه هوا 

راستی فراموش نکنید به بچه های من (طوطی هایی که ازما می خرید) هم حتما آب تصفیه شده بدید

بسیاری از آب های بطری آماده که شما از مغازه ها خریداری می کنید  تنها آب آشامیدنی هستند و آب معدنی نیستند 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top