1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

بفکر همه مشتری ها و علاقه مندان هستیم

animal-pet-african-grey-birds-congo

این پیغام را در بخشی از آرشیو سال 87 استخراج کردم تا صفحه نخست خالی نباشد

اون زمان پیامی به مشتریان زی زی داده بودیم که جالب دوباره بهش نگاهی کنیم: 

فروشگاه منقارکج ها کمال همکاری را با آن دسته از مردانی که کمی از منزل خود ترس دارند را دارد
به این صورت که شما می توانید بدون اجازه همسر یک طوطی گران قیمت ۱ یا چند میلیون تومانی از این مرکز تهیه کنید
و ما یک فاکتور ۲۰۰ هزار تومانی برای شما صادر خواهیم کرد تا با ارامش طوطی خود را به منزل ببرید

کاری که چند بار در ماه انجام می دهیم !


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top