1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

نجات بچه گربه از مرگ

گربه ای که در فروشگاه روشان رویان گیر کرده بود

سه روز تمام صدای بچه گربه می شنیدیم هیچ کس متوجه نمی شد صدا دقیقا از کجاس اما باور نکردی بود یک بچه گربه از بالای کرکره به داخل ستون کنار مغازه افتاده بود با تلاش 2  ساعته و بریدن کامپوزیت و کندن قیرها موفق به بیرون آوردن این بچه گربه شدیم.

تمامی گربه های محل غذای خشک گربه از فروشگاه منقارکج ها دریافت و نوش جان می کنند.


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top