1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

معتبرترین برندهای جهان در منقارکج ها

OMID-shayegan-azar-brands


ایدئولوژی و دیدگاه من در مورد شکارچی ها: آنها کثیف ترین جانداران روی زمین هستند یک حقیقت یا راز را در مورد خودم فاش می کنم همیشه در سر داشتم یک روز اسلحه و کاردی تهیه کنم و به مناطقی که شکارچیان تردد دارند مثل فریدون کنار و تالاب ها بروم و تا حد امکان خود شکارچی ها را شکار کنم و در نهایت در این راه با لذت واقعی کشته شوم اما اون کثافت ها شانس آورده اند که عشق به مادرم و خانواده اجازه نمی دهد به آرزویم برسم. 

همیشه یک مشت نالایق نادان امور را در دست می گیرند و ما می بایست تاوان پس بدهیم از آیندگان و نسل های بعدی فحش خواهیم خورد  آنها خواهند گفت پدران ما چقدر بی شعور بوده اند که درک درستی از محیط زیست و حفاظت از آنرا را نداشته اند و چه گونه های مهم جانوری و گیاهی را نابود کردند. مارا با آن آقایان که با جنازه شکار شده ببر مازندران عکس یادگاری گرفته اند یکی خواهند دانست.

کوروش و داریوش یک روزگاری یک گوه هایی خوردند تمام شد رفت قبل و بعد از آن ما بربر بوده و هستیم 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top