1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کتاب دنیای طوطی های خاکستری

کتاب دنیای طوطی های خاکستری گابن

به بخش زیرین این عکس توجه کنید ! 

ترجمه و تالیف را مجبور شدیم خط بزنیم بنویسیم دنیای منقار کج ها 

واقعا به هیچ کس نمی توان اعتماد کرد کارهای ثبت و چاپ این کتاب را به شخصی بانام سعید دربندی مدیر یک دکان بقالی کوچک بی اعتبار با نام کانون زبان ادیبستان مسپردیم اما ایشان خیانت در امانت کردند و کتاب بنده را به نام خود در کتابخانه ملی ثبت کردند ! 

تمام کارهای این کتاب غیر از ترجمه را انجام دادم اما ...

این یک دزدی است

امید شایگان مدیر دنیای منقارکج ها در مقابل هرگونه تخلفاتی از سوی افراد که منجر به آسیب شود ساده گذر نخواهد کرد.

گرداورنده پدیدآورنده تالیف و ویراستاری : امید شایگان


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top