1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

اسباب بازی فکری طوطی پازل حلقه ای

اسباب بازی فکری طوطی پازل حلقه ای

به وسیله این اسباب بازی تشخیص رنگ را به طوطی خود آموزش دهید

با این آزمون پرنده درک می کند که حلقه ها باید در میله همرنگ خود قرار گیرند

مناسب انوع طوطی های متوسط و بزرگ جثه 

سایز: 30 در 10 سانتی متر

قیمت: 60000 تومان

toy-bird-parrot-Puzzle-Intellectual-intelligence-intellect-wit-brain-understandin-sagacity


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top