1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

محصولات غذایی و دانه های پلت کایته kaytee

KT-KAYTEE-bird-foodexact

 محصولات غذایی و دانه های پلت کایته آمریکا برای طوطی ها

دنیای منقارکج ها بزرگترین و قدیمی ترین پخش کننده محصولات غذایی معتبر کایته و سرلاک های اگزکت آمریکا در ایران

محصولات KAYTEE آمریکا که از سال 1989 فعالیت خود را بطور رسمی آغاز کرده مورد تایید بسیاری از پزشکان متخصص پرنده در دنیا است.


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top