1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

نرخ مزنه پرندگان زینتی

عزیزان پرندگان زینتی در دو ماهه اخیر با کاهش قیمت همراه بودند

قیمت - مزنه - نرخ 

بطور مثال جوجه کاکادویی که دو ماه قبل 6نیم میلیون فروخته می شد حال 4نیم تا 5 می باشد

کاسکو جوجه دو ماه قبل 2 تا دونیم میلیون بود که حالا حدود یکونیم تا یکو هفتصد می باشد

جوجه ماکائو ابی طلایی 7نیم بود و حالا 5نیم تا 6 می باشد

جوجه شاه طوطی معمولی پاکستانی حدود 1 تا یکوصد بود و حال حدود پانصد تا هفتصد است

و....

ما همیشه بروز ترین سایت در زمینه کاری خود بوده ایم

عده زیادی هنوز از قیمت های جدید مطلع نشده و همچنان از فروشنده ها با قیمت های بالا خرید می کنند !!

اخبار جدید : امروز صبح در تماسی از قیمت های امروز باخبر شدیم که یک لیست بلند بالا بود و متاسفانه باز قیمتهای جدید افزایش داشتند در حد چشمگیر 

بطور مثال هر قطعه شاه طوطی پاکستانی 1 میلیون تومان ((من فروشنده )) باید بخرم !!!

در این لیست قیمت انواع طوطی و سگ و پرندگان مختلف بودند...

قیمت های جدید افزایش زیادی داشتند 

تاریخ 92/6/7

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top