1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروشگاه منقارکج ها

worldparrot-iran

 

 

 

 

 

 

 

 

با سلام ساعت کار  11 صبح تا 9 شب می باشد

لطفا قبل از تشریف فرمایی به فروشگاه نیم ساعت زودتر هماهنگ کنید

88146256

09122430306


اسبان 
وحشی گسیخته افسار ، وحشت زده 
به پیش می گریزند 
در یال هاشان گره می خورد 
آرزوهایم 
دوشادوش شان می گریزد 
خواسته هایم 
هوا سر شار از بوی اسب است و 
غم و 
اندکی غبطه


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top