1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

پاسخ نیکی همواره بدی است؟

متناسب با بوجه شما طوطی داریم ! اگر نه طوطی به امانت ببرید ! پول دستی هم می دهیم ! 

حتما درجریان هستید که چند روزی است که سیستم شتاب عابربانک و کارت دچار اختلال شده 

در این راستا بارها مشتری ها با مشکل پرداخت در فروشگاه مواجه شدند 

و ما به همه انها اعتماد کردیم و تا این لحظه تقریبا همه انها جواب درستی به اعتماد ما دادند 

مبلغ 2350000 هزار ت مانده حساب جوجه کاکادو که ممنونم ازشون واریز کردند

مبلغ 410000 هزار ت مانده خرید قفس ممنونم ازشون واریز کردند

مبلغ 90000 هزار ت بابت اسباب بازی و غذا که ممنونم ازشون واریز کردند

مبلغ 7000 هزار ت بابت خاک هنوز صاف نشده !!

مبلغ 500000 هزار تومان اقای جوادی از رودبارتان رشت که گفت به ناموسم می ریزم !!

مبلغ 200000 هزار ت مانده حساب جفت عروس هلندی هنوز صاف نشده !!

اینها مبلغی نیستند من دریادل تر از این مبالغ هستم اما خودتونو ارزون نفروشید فقط امیدوار هستم خسارت جانی به حیوانات خانگی شما نخورد چون انها مقصر نیستند.

با تشکر

بارها اتفاق افتاده که همکاران یا واردکنندگان لوازم از انبارهایشان اشتباها مقدار زیاد تری از انچه قرار بوده برای من ارسال کردند و فاکتور نکردند و من خود به انها اطلاع دادم که گاها مبالغ خیلی زیاد چند میلیون تومان بوده و همه انها با تعجب از من تشکر کردند چون در شغل ما کم پیش می آید 

جالب تر اینکه همون شخص همون موقع سعی کرد یک جنس نامناسب را به من با قیمت بالا بندازد 

اینها فکر می کنند کسی مثل من ساده است مهم نیست 

نتیجه: همه بدن من خوبم

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top