1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

سورپرایز جدید انواع طوطی های خاص در فروشگاه منقارکج ها

انواع طوطی های خاص در فروشگاه منقارکج ها

لیست زیر همگی متولد سال 2014 و یا اواخر 2013 میلادی هستند

طوطی فورپوس 2014 موجود است

جوجه کاسکو کنگو دم قرمز 2014 سرلاکی موجود است

طوطی پاینس 2014 موجود است

طوطی کاکاتیل عروس هلندی آلبنا 2014  موجود است

طوطی روزیلا آوازه خوان 2014 موجود است

طوطی آمازون ردلورد  (پیشانی قرمز) جوجه 2014 موجود است

طوطی هایسنث ماکائو حلقه دو قطعه 2014 با قیمت هر کدام 45 میلیون تومان پا پرورشی بزودی گفتنی است تاکنون جوجه این نژاد طوطی به ایران وارد نشده بوده و قبلا مسن و سن و سال دار آن یکی دو بار وارد کشور شده بود. بزودی

طوطی کاکادو اینکا جوجه پرورشی حلقه پا 2014 دو قطعه قیمت هرکدام حدود 25 میلیون تومان بزودی

طوطی پالم کاکادو کاکل نخلی 2014 دو قطعه بزودی قیمت هر جوجه حدود 14 میلیون تومان سرلاکی بزودی 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top