1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی درست است یا توتی؟

طوطی سبز هندی طوق دار الکساندر پاراکیت بزرگ و کوچک

بزرگترین دلیلی که منقارکج ها را با نام طوطی می شناسیم این نکته است که طوطی ها به میوه توت علاقه فراوان داشته اند از این روی قدما انها را طوطی (توتی) نامیدند.

یکی از واژه های نادرست فارسی كه به تازی نوشته شده واژه طوطی است که درستش توتی می باشد 

طوطی – توتی: پرنده ای خوشرنگ و خوش سخن

مثال های دیگر : کلمه درصد اشتباه است و درستش درسد می باشد.


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top