1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
    

آموزشی و دانستنی طوطی

Trick parrot

مطالب آموزشی و دانستی های دنیای طوطی سانان

 آموزش طوطی آموزش به طوطی اموزش به کاسکو اموزش حرکات نمایشی آموزش بازی به طوطی ملنگو اموزش بازی فکری اموزش چرخیدن به طوطی کاکادو

نگهداری صحیح و اصولی از انواع طوطی سانان

نگهداری طوطی نگهداری کاسکو نگهداری ماکائو نگهداری شاه طوطی نگهداری ملنگو نگهداری اکلکتوس نگهداریکاکاتو نگهداری کاکادو نگهداری از کاسکو

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تست بینایی طوطی نوشته شده توسط امید شایگان 6945
تعبیر خواب طوطی , دیدن طوطی در خواب نوشته شده توسط امید شایگان 10408
آموزش حرکات موزون و رقص به طوطی نوشته شده توسط امید شایگان 36472
آموزش ترفند تارگت نوشته شده توسط امید شایگان 8943
کلیکر طوطی و چوب نشانگر نوشته شده توسط امید شایگان 11957
آیا باید شبها روی پرنده را پوشاند؟ نوشته شده توسط امید شایگان 16821
فرار طوطی نوشته شده توسط امید شایگان 7775
نور فلورسنت در جفتیابی طوطی ها نوشته شده توسط امید شایگان 5957
ابهام زدایی درمورد انتخاب قفس مناسب طوطی نوشته شده توسط امید شایگان 6798
طوطی پرورشی باهوش تر است يا صيد شده؟ نوشته شده توسط امید شایگان 7654

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top