1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

پروبال طوطی

anatomy-information-Feather-image

علت وجود گرده و خاک بین پروبال طوطی ها چیست؟

علت وجود این پودر سفید بیشتر جهت دور نگاه داشتن حشرات ریز مزاحم است اگر طوطی ها بین پروبال خود از این گرده ها بهره نمی بردند مجبور می شدند دائما در طبیعت ابتنی کنند و از انجا که پرهای انها انقدر چرب نیست فورا در دام شکارچی های مختلف گرفتار می شدند خصوصا طوطی های بزرگ جثه بیشتر ترجیح می دهند روی درختان زیر باران خیس شوند تا انکه یک ابتنی خطرناک داشته باشند. به رفتار مرغ و خروس دقت کنید انها مجبورند برای دور نگاه داشتن انگل ها و پارازیت های پر دائما خاک بازی کنند.

پس این پودر نعمتی است برای طوطی ها که مانند کبوترها یا بسیاری پرندگان دیگر دائما از وجود سگ مگس ها کنه ها و سایر حشرات دیگر رنج نبرند. این درحالی است که برخی صاحبان طوطی ها بدلیل حساسیت یا آلرژی نسبت به این گرده پرها آنقدر با شامپوها و مواد شوینده مختلف پرنده را شستشو می کنند تا دچار نوعی التهاب پوستی شده و از حالت طبیعی درآمده و در نهایت پرنده بدلیل خشک شدن پوست و کاهش چشمگیر پودر دربین پرها آسیب پذیر و یا بیمار می شود.

تصویر مقابل از نزدیک با پر و اجزای تشکیل دهنده آن آشنا شوید:

از سری دست نوشته های تخصصی امید شایگان 

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top