1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

قدرت بویایی در طوطی سانان

anatomy birds parrot

قدرت بویایی در طوطی سانان

حس بویایی در طوطی ها آنقدر قوی است که اگر برای یک جوجه کوچک طوطی که در اتاقی دیگر است به آرامی مشغول فراهم آوردن غذای او شوید فورا به این موضوع پی می برد !. و این حس در جوجه طوطی ها آنقدر قویست که می تواند موجب سکته اش شود اگر در نزدیکی آشیانه اش بوی یک دشمن را احساس کند مانند دشمنان خطرناکی چون مار - گربه یا... که ممکن است آسیب رسان باشند. جوجه طوطی ها برخی چیزها و نکات را حتی از روزهای نخست تولد بصورت ذاتی باخود دارند و نیازی نیست تجربه آنها را کسب کنند. 

حس بویایی درطوطیان برای تشخیص مسیر و جهت وزش باد کمک می کند

ممکن است در مکان و موقعیتی مثل خانه یا محل کار قرار بگیرید و تصمیم بگیرید طوطی را برای نخستین بار از قفس بیرون بیاورید تا اولین پرواز را تجربه کند اما بین پنجره یا درب مقداری ناچیز باز باشد و فکر کنید احتمال اینکه این همه فضا و مکان را ول کند و مستقیم به طرف خروجی های باز پرواز کند صفر است ؟

اما دقیقا این یک اشتباه بزرگ است که نباید تجربه کنید زیرا طوطی ها با هر پرواز خصوصا هنگامی که با محیطی آشنایی کامل نداشته باشند بوسله حس بویایی خیلی سریع متوجه مسیر هوای ورودی به داخل خانه می شوند و از همه جا چشم پوشی کرده و مستقیقا به طرف آن حفره یا پنجره پرواز می کنند 

درحالی که ممکن است پس از فرار طوطی به شانستان لعنت بفرستید که چرا این همه جا را ول کرد و مستقیم به طرف خروجی فضای بیرون فرار کرد؟

اما این حادثه هرگز اتفاقی نبوده و اگر بارها امتحان کنید هربار طوطی شما به سمت همان ورودی که هوا جریان پیدا می کند پرواز خواهد کرد

خصوصا طوطی های دم بلند با قرار گرفتن در مسیر باد حتی اگر بال هایشان قیچی شده باشد به واسطه برخورداری از دم  در حالتی آیرودینامیکی راحت بر جریان باد سوار می شوند درحالی که توقع چنین چیزی را ندارید.

از سری دست نوشته های تخصصی  تجربی امید شایگان آذر

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top