1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

دستگاه تنفسی طوطی

دستگاه تنفسی

سیستم تنفسی پرندگان از بسیاری جهات متفاوت است با پستانداران. تنفس در پرنده ها بسیار پر اهمیت است. حفره قفسه سینه پستانداران در هنگام تنفس افزایش و کاهش دارد اما جناق سینه پرنده باعث می شود تا متفاوت با پستانداران عمل دم و بازدم را انجام دهند. یعنی هوا را به صورت بالا و پایین جریان دهند.

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top