1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

مهربانی با پرندگان

مهربانی با پرندگان

مهربانی با پرندگان

نام طرحی نیک و جدید است که توسط سازمان زیباسازی شهر تهران مطرح شده و این سازمان از اینجانب نیز بعنوان کارشناس جهت ارائه مشاوره و مدیریت این طرح دعوت به همکاری کرده.

 

مهربانم گوش کن گویی  هیچ کس یاد پرستوها نمی افتد

کوچ ما دیگر نه با فصل است

فصل هم دیگر به باغ ما نمی افتد

ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم کو

این خیابانها غریبند کوچه های خاکیم کو

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top