1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

خریدو فروش تخم طوطی کاکادو تخم کاسکو تخم نطفه دار

در صورتی که آگهی با عنوان های خریدو فروش تخم طوطی کاکادو تخم کاسکو تخم  بارور نطفه دار مشاهده کردید فرار کنید.

آگاه باشید که یک دام کلاه برداری پهن شده - تخم نطفه دار طوطی های بزرگ و حتی کوچک را به دروغ آگهی می کنند 

آنقدر این روزها گزارش شد که سرشان کلاه رفته که مجبور شدیم این مطلب را ارسال کنیم تا جلوی سواستفاده این افراد گرفته شود

هرگز پول بابت تخم نطفه دار نپردازید = با خریت 

خلاصه و مفید

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top