1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

پرواز پرنده سخنگو براي شناسايي صاحبش

پیدا شدن مرغ مینا دزد

پرواز پرنده سخنگو براي شناسايي صاحبش

این مرغ مینا پس از رها شدن از سوي پليس با نشستن روي شانه يك زن جوان صاحب خود را به مأموران معرفي كرد.
اين اتفاق زماني رخ داد كه پرونده مطرح شده درباره مالكيت يك پرنده سخنگو
مي رفت تا به درگيري خونين دو خانواده منجر شود.
مفقود شدن يك پرنده سخنگوي گرانقيمت در منطقه شهرري، پاي پليس را به ماجراكشاند.
اعضاي خانواده صاحب پرنده در حالي كه ۴۰روز از ماجراي مفقود شدن اين پرنده مي گذشت همچنان در جست وجوي ردي از اين پرنده گرانقيمت بودند كه ناگهان مادر خانواده به هنگام عبور از كوچه اي در نزديكي خانه شان صداي پرنده خود را شنيد.
اين زن وقتي پس از چند بار مراجعه به صاحبخانه نتوانست او را متقاعد كند كه پرنده موردنظر به او تعلق دارد، ناچار به پليس متوسل شد.
وي در شكايت به پليس گفت: دو سال قبل در حوالي ميدان مولوي تهران جوجه يك پرنده «مينا» را خريداري كردم. چون علاقه زيادي به پرنده ها دارم تصميم گرفتم به او سخن گفتن بياموزم. بنابراين طي اين مدت به هر زحمتي بود حدود ۱۰كلمه را به او ياد دادم و حتي نام دخترم را ياد گرفته بود و با ديدن او مرتب تكرار مي كرد.
تمام اعضاي خانواده ما به اين پرنده انس گرفته بودند به طوري كه هرگاه به مسافرت مي رفتيم او را با خود مي برديم. البته هيچ وقت او را داخل قفس
نمي گذاشتيم چون او هم به ما عادت كرده بود و در فضاي داخل خانه مان به هر جا كه مي خواست مي رفت و تنها به هنگام غذا خوردن داخل قفس مي شد.
چندي پيش به طور ناگهاني پرنده مان گم شد. به هر جا كه فكر مي كرديم بتوانيم ردي از او به دست آوريم سرزديم ولي نتوانستيم او را پيدا كنيم. تا اينكه چند روز قبل وقتي من براي انجام كاري بيرون رفته بودم، با شنيدن صداي پرنده اي در خانه يكي از ساكنان محله در جا ميخكوب شدم.
خوب كه دقت كردم ، متوجه شدم اين صدا، آواز پرنده گمشده ماست. به همراه شوهرم به آن خانه رفتيم تا پرنده را پس بگيريم. آنجا حتي براي اثبات مالكيت پرنده او را صدا كرده و خواستم جملاتي را كه بلد بود تكرار كند. ولي صاحب آن خانه ادعا كرد، پرنده متعلق به يكي از بستگانش است.
با توجه به اين شكايت مأموران آگاهي به همراه اين زن به خانه موردنظر مراجعه كردند. آنان وقتي با ادعاهاي صاحبخانه روبرو شدند، خواستند تا پرنده را در اتاقي رها كنند. پرنده پس از لحظه اي چرخي زد و روي شانه شاكي پرونده نشست. زن جوان از اين پرنده باهوش خواست تا نام دختر او را صدا كند. وقتي پرنده سخنگو در ميان ديدگان بهت زده حاضران نام دخترك را صدا كرد مشخص شد صاحب واقعي پرنده چه كسي است.
مرد صاحبخانه كه دريافته بود رازش فاش شده است، گفت: مدتي قبل برادرزاده ام اين پرنده را در حالي كه روي درخت حياط نشسته بود به دام انداخت. ما هم چون از او خوشمان آمده بود تصميم گرفتيم او را نگه داريم. با اعلام گذشت شاكي پرونده، او پرنده خود را تحويل گرفت تا پرونده اين ماجراي جنجالي بي هيچ حادثه اي به پايان برسد.


این خبر مربوط است به سال ۲۰۰۵

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top