1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

دنیای منقارکج ها

دنیای منقارکج ها

پس از گذشت یک سال از درخواست ثبت علامت - و ثبت نام تجاری دنیای منقارکج ها امروز پس از چند دوره آگهی روزنامه رسمی سند منقارکج ها را دریافت کردیم مراحل اداری و هزینه های زیادی پرداخت شد تا کسی نتواند نام مارا خراب کند

طبق این سند هیچ پرنده فروشی حق استفاده از کلمه منقار کج - منقارکجان - منقارکجها- را ندارد

تمامی حق و حقوق این برند برای این مرکز محفوظ می باشد و با افرادی که قصد سواستفاده از این نام را داشته باشند برخورد جدی می کند 

اینطور که وکیل و مسئول ثبت به من گفتند استفاده از نام تجاری ثبت شده دردسرهای زیادی برای شخص متخلف می تواند بهمراه داشته باشد به این صورت که قاضی موظف است حداق سیصد و حداکثر چهارصدوپنجاه میلیون تومان جریمه نقدی و زندان برای کاسب متخلف که نام فروشگاهی ثبت شده را برای خود استفاده کرده در نظر بگیرد.

با متخلف خصوصا اگر در تهران باشد سریع اقدام می کنیم

کاسبیه حرفه ای اینطوریه که همیشه وقتی کاری رو شروع می کنی باید انتظار دردسرها و مراحل قضایی رو هم داشته باشی 

شرکت های بزرگ یک نفر را برای انجام این کارها دارند و ما که شرکت بزرگی نیستیم برای داشتن نظم و رسیدن به اون کیفیت مورد نظر باید همه این دردسرها و مراحل اداری و قضایی را بپذیریم

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top