1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

رژیم غذایی طوطی های کوچک

رژیم غذایی طوطی های کوچک

مانند عروس هلندی و مرغ عشق بر پایه دانه های مخلوط و مکمل ها و همچنین میوه و سبزیجات تازه می باشد این طوطی ها در طبیعت کرم شکار می کنند که برای پروتیین جایگزینهایی ذکر خواهد شد.

رژیم غذایی طوطی باید متنوع باشد .عروس هلندی به انتخاب گر شهرت دارد به این معنا که وقتی غذاهای جدید را در ظرفش می گذارین آنهایی که دوست دارد را انتخاب می کند بهتر است تنوع میوه و سبزیجات را زیاد کنین و از صبح زود در احتیار پرنده بگذارید.

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top