1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

چطور سن یک کانور خورشیدی را تشخیص بدهیم ؟

Conure-hand-feeding-chicks-for-sale

چطور سن یک کانور خورشیدی را تشخیص بدهیم ؟

کانور خورشیدی گونه ای ویژه از طوطی هاست که در بین صاحبان پرندگان اهلی بسیار محبوب می باشد. آن ها کمی کوچکتر از دیگر انواع طوطی ها هستند و گفته می شود که به دقت ماکوآ هستند. کانور های خورشیدی پرهای رنگارنگ و درخشانی از زرد و نارنجی بر روی سر وبدن خود دارند که به همین دلیل به این نام خوانده می شوند.تعیین سن کانور های خورشیدی عمدتا از طریق بررسی پرها انجام می شود. پرهای کانور ها همزمان با سن آن ها رنگ و ترکیب آن تغییر می یابد.


دستور کار


1-بررسی کنید رنگ پر های کانور خورشیدی را تا ببینید چه تعداد از پرها رنگ آن سبز تیره زیتونی است. اگر بیشتر پرها سبز زیتونی است ؛ پس آن کمتر از 6 ماه است.


2-برای اولین تولک رفتن پر ها منتظر بمانید. تولک رفتن یک فرآیندی است که در آن پر های قدیمی می افتد و بوسیله پرهای جدید جایگزین می شود.این اتفاق تقریبا بین 8-7 ماهگی رخ می دهد.


3- جستجو کنید پر های زرد یا نارنجی را که مقدار کمی به صورت یک خال یا نقطه بر روی سر و گردن سر زده باشند بطوریکه به طور کامل در این نواحی گسترش نیافته باشد. وجود این پرها به این شکل نشان می دهد که پرنده بین 7 ماه تا یکسال سن دارد.


4-بررسی کنید سر، گردن و بدن پرنده را کامل از رنگ زرد یا نارنجی پر شده باشد.در این حالت پرنده حداقل یکسال سن دارد. در بین سن یک الی دو سالگی رنگ ها در بین تمام بدن پرنده به استثناء بال ها توسعه می یابد.


توجه:

بیشتر کانور های خورشیدی که از پرنده فروشی ها یا فروشگاه های حیوان خانگی خریداری میشوند حلقه پا هستند که بر روی حلقه سال و ماه تولد آنها نوشته شده و به این صورت شما می توانید سن آن ها را تشخیص دهید.

پس از سن 2 سالگی تنها دامپزشک می تواند سن پرنده را تشخیص دهد.


مترجم : Aniya


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top