1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

تعیین سن طوطی های لوری

rainbow-lory-for-sale سن طوطی لوری

تعیین سن طوطی های لوری

لوری ها در ابتدا منقارهای کوتاهی دارند و از انجا که زیاد اهل جویدن چوب و غیره نیستند و از غذاهای نرم تغذیه می کنند پس از گذشت زمان های طولانی منقار انها بسیار بلند خواهد شد. در دوران جوجگی دارای پرهایی کدر هستند و در جوانی پرهای انها شفاف میشود.


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top