1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فیلم آموزش غذا دادن به جوجه کاسکو سرلاکی

فیلم آموزش غذا دادن به جوجه کاسکو سرلاکی

غذا دادن با یک قاشق که سر آن با دو گیره یا انبردست کج شده تا غذا بهتر هدایت شود انتخابی عالی است اما  حتی می توانید مثل من غذا را اینطور به جوجه بدهید!

هشدار: در هر 4 فصل می بایست دما برای جوجه کاسکو یکسان باشد جوجه هایی در این سن حتما باید دائما در دستگاه مراقبت های ویژه یا کنار بخاری باشند در دمایی ثابت و گرم انقدر که جوجه راحت باشد نه انقدر که پرنده اذیت شود. حدودا 35 درجه همراه رطوبت بالا روی بخاری ظرف آب همیشه باید وجود داشته باشد یا از دستگاه بوخور دائما استفاده شود.

احتیاط کنید هرگز از ظروف تفلون استفاده نکنید 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top