1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

اندوه جدایی از حیوان خانگی موردعلاقه

ایا حیوان خانگی خود را از دست داده اید؟

پرنده یا سگ یا گربه شما فرار کرده؟ یا دزدیده شده؟ یا مرده ؟

بی گمان خیلی ناراحت هستید و غصه می خورید طبیعی هم هست زیاد خودتان را سرزنش نکنید که مثلا اگر این کار را نمی کردم نمی رفت یا نمی مرد ... یک نفر می گفت حاضر بودم همه کس و کارم دسته جمعی می رفتند زیر اوار اما حیوان خانگی ام را از دست نمی دادم !!

یادمه یک نفر سگش مرده بود بعد از ۱۸ سال ! خیلی افسرده شده بود یا شیرینی فروشی که بعد از ۳۵ سال طوطی اش مرده بود این گونه افراد را زیاد در خاطر دارم که حیوان خانگی خود را از دست داده و شدیدا ناراحت شده اند اما هرگز فراموش نمی کنم صحبت کسی را که حیوان خانگی خود را پس از ۱۰ سال از دست داد و یک هفته گریه می کرد و دوباره رفت و یک حیوان خانگی دیگر به خانه اورد ازش پرسیدند تو که دفعه قبل انقدر ناراحت شدی چرا دوباره حیوان به خانه اوردی؟ گفت من ۱۰ سال ازش لذت بردم و ۱۰ روز هم گریه کردم دوباره ۱۰ سال لذت می برم و ۱۰ روز گریه می کنم ارزشش را دارد نه؟!

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top