1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

مشکلات پر در طوطی سانان

پرکورک در طوطی سانان پرکنی کاسکو

مشکلات پر در طوطی سانان

مشکلات مربوط به پروبال در طوطی ها منجر به آشفتگی ظاهری و روحی پرنده می گردند که علل مختلفی باعث بوجود آمدن این مشکل می شود از جمله متعدد ترین مواردی که طوطی دچار خرابی پر می شود "پرکور یا پرکورک"می باشد. پرکور بیشتر به 2 دلیل ممکن است اتفاق افتاده باشد

1- طوطی که صید شده و در حمل و نقل پروبالش شکسته و خراب شده اند و پس از مدتی صاحبش آنرا جهت کشیدن تمامی پرهای خراب و کور نزد یک متخصص نبرده (دقت کنید در این حالت حتما باید وضعیت پرها کاملا خشک و قابل کشیدن شده باشند) منظور پرهایی هستند که بصورت طبیعی نمی افتند و مدتهاست که فقط ساقه آنها روی بدن پرنده باقی مانده که نه اجازه می دهند پر جدید جایگزین شود و نه خود پر محسوب می شوند.

2- بد قیچی کردن پروبال پرنده که معمولا پرهایی که زیادی کوتاه شده اند از جریان طبیعی رشد خارج شده و ساقه آنها آنقدر بلند نیست که حتی خود طوطی بتواند پس از گذشت مدت زمانی آنها را شل کند تا بی افتند و پر جدید جایگزین آن پر شود.

پیشنهاد : حتما گاها پرنده خود را نزد یک کاربلد ببرید تا پروبال پرنده را چک کند - حتما اگر پرهای پرنده شما قبلا قیچی شده اند می بایست 3 ماه یکبار منظم چک شوند

مهم ترین نکات: این است که تنها یک بار می توان از یک ناحیه پری را کشید تا پر جدیدی جایگزین آن شود و افراد زیادی فکر می کنند هربار می توانند پرهای قیچی شده را دوباره بکشند درحالی که کانالی که در آن پر رویش می کند پس از یک تا سه بار کشیدن مسیر خود را گم کرده و پر جدیدش کج و خراب شکوفا خواهد شد که یکی از بزرگترین علل پرکنی می باشد. یعنی صاحبش با زیاده روی در آرایش پرها بزرگترین مشکل ممکن را برای طوطی خود ایجاد کرده زیرا پرنده فروشان یا دامپزشکان کاری که شما بخواهید را انجام می دهند یعنی صد بار هم که پرنده خود را ببرید و بگویید امروز قیچی کن و حالا امروز پر را بکش آنها هربار به حرف شما گوش می دهند!. احتمالا یا از عاقبت این رفتار خود آگاهی ندارند و یا اهمیت نمی دهند.

پیغام من: متاسفانه عده ای طوطی ها را با سگ اشتباه می گیرند و فکر می کنند طوطی خود را مثل سگی موبلند باید مرطب آرایشگاه ببرند اگر دلتان می خواهد جلوی دیگران کلاس بگذارید این راهش نیست شما باید سگ بخرید.

سوال: پرنده من پرواز می کند کوتاه کنم یا نه؟  جهت مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کیلیک کنید

 

پرکورک در طوطی سانان پرکنی کاسکو

مشکلات پر در طوطی سانان

مشکلات مربوط به پروبال در طوطی ها منجر به آشفتگی ظاهری و روحی پرنده می گردند که علل مختلفی باعث بوجود آمدن این مشکل می شود از جمله متعدد ترین مواردی که طوطی دچار خرابی پر می شود "پرکور یا پرکورک"می باشد. پرکور بیشتر به 2 دلیل ممکن است اتفاق افتاده باشد

1- طوطی که صید شده و در حمل و نقل پروبالش شکسته و خراب شده اند و پس از مدتی صاحبش آنرا جهت کشیدن تمامی پرهای خراب و کور نزد یک متخصص نبرده (دقت کنید در این حالت حتما باید وضعیت پرها کاملا خشک و قابل کشیدن شده باشند) منظور پرهایی هستند که بصورت طبیعی نمی افتند و مدتهاست که فقط ساقه آنها روی بدن پرنده باقی مانده که نه اجازه می دهند پر جدید جایگزین شود و نه خود پر محسوب می شوند.

2- بد قیچی کردن پروبال پرنده که معمولا پرهایی که زیادی کوتاه شده اند از جریان طبیعی رشد خارج شده و ساقه آنها آنقدر بلند نیست که حتی خود طوطی بتواند پس از گذشت مدت زمانی آنها را شل کند تا بی افتند و پر جدید جایگزین آن پر شود.

پیشنهاد : حتما گاها پرنده خود را نزد یک کاربلد ببرید تا پروبال پرنده را چک کند - حتما اگر پرهای پرنده شما قبلا قیچی شده اند می بایست 3 ماه یکبار منظم چک شوند

مهم ترین نکات: این است که تنها یک بار می توان از یک ناحیه پری را کشید تا پر جدیدی جایگزین آن شود و افراد زیادی فکر می کنند هربار می توانند پرهای قیچی شده را دوباره بکشند درحالی که کانالی که در آن پر رویش می کند پس از یک تا سه بار کشیدن مسیر خود را گم کرده و پر جدیدش کج و خراب شکوفا خواهد شد که یکی از بزرگترین علل پرکنی می باشد. یعنی صاحبش با زیاده روی در آرایش پرها بزرگترین مشکل ممکن را برای طوطی خود ایجاد کرده زیرا پرنده فروشان یا دامپزشکان کاری که شما بخواهید را انجام می دهند یعنی صد بار هم که پرنده خود را ببرید و بگویید امروز قیچی کن و حالا امروز پر را بکش آنها هربار به حرف شما گوش می دهند!. احتمالا یا از عاقبت این رفتار خود آگاهی ندارند و یا اهمیت نمی دهند.

پیغام من: متاسفانه عده ای طوطی ها را با سگ اشتباه می گیرند و فکر می کنند طوطی خود را مثل سگی موبلند باید مرطب آرایشگاه ببرند اگر دلتان می خواهد جلوی دیگران کلاس بگذارید این راهش نیست شما باید سگ بخرید.

سوال: پرنده من پرواز می کند کوتاه کنم یا نه؟ 

بله می توانید کوتاه کنید اما فقط 4 تا 5 ماه یکبار و اگر پرها صحیح چیده شده باشند در این مدت باید پرهای جدید جای پرهای قبلی که بریده شده بودند را گرفته باشند در غیر اینصورت باید با دقت زیاد تصمیم گیری کرد.

امیدوارم از حساسیت پر طوطی نسبت به تصمیمی که برایش می گیرید آگاه شده باشید نباید طوطی را جهت کشیدن پر یا کوتاه کردن نزد غیر متخصصین برد.

تصویر بالا مربوط  به طوطی است که در شرایط بدی نزد صاحبی ناآگاه نگهداری می شده و تازگی یکی از مشتریان فروشگاه منقارکج ها وظیفه نگهداری از انرا به عهده گرفته و آنرا نزد ما آورد امروز پرهای کور و خرابش تهت چند جلسه همراه با استراحت از بدن بیرون کشیده شدند در این مرحله حساس اگر یکی از پرها حتی پری ریز و کوچک در پوست باقی بماند تمامی زحمات به باد رفته و پس از 2 ماه و نیم که پرها تکمیل شدند پرنده با احساس خارش از وجود آن پر مابقی پرها را کات خواهد کرد و همانطور که اشاره شد به دفعات نمی توان پرها را کشید پس این کار واقعا باید به دست کسی که به کارش تخصص کامل دارد انجام شود.

همچنین در صورت عدم آگاهی کامل شخص, احتمال سکته کردن پرنده یا خفه شدن آن هنگام انجام این کار زیاد است.

ادامه مطلب بزودی درحال تکمیل شدن...

از سری دست نوشته های امید شایگان متخصص طوطی شناس

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top