1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

خود درمانی طوطی خطرناک جنتامایسین

خطر خود درمانی (خیلی مهم) سخن دامپزشک منقارکج ها

متاسفانه تو این چند روز شاید حدود 10 کاسکو بیمار به من مراجعه کردن و بیش از 10 مورد هم تماس گرفتن که تا مشکلی را احساس کردند سریعا جنتامایسین به پرنده دادند یا وحشتناکتر تزریق کردند!!!!!!

عزیزان من الان حدودا بیش از 10 سال هست که در مورد پرندگان در حال طبابت هستم باور کنید در این سالها و حتی در دوران تحصیل دکتری عمومی و دکتری تخصصی جرات نکردم که بی مورد و به راحتی جنتامایسین تجویز کنم چراکه برروی کلیه دارای اثر هست. حالا کافی هست پرنده شما دچار مشکل در کلیه باشه و شما براحتی جنتامایسین تجویز بکنید و این شروع فاجعه هست

برای همین توصیه اکید من به دوستان این هست که فقط و فقط با مشاوره دکتر دامپزشکتون اقدام به مصرف هر نوع داروئی بکنید و بویژه در مورد بعضی داروها مثل جنتا مایسین حساسیت بیشتری داشته باشید.

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top