1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

آسم و تنگی نفس پرندگان

ANTIASMATICO_اسم تنگی نفس تنفس خر خر خس خس صدای مشکوک هنگام نتفس سخت

آسم و تنگی نفس در طوطی ها

اختلال در تنفس طوطی خاکستری یا سایر طوطی ها

اکثر طوطی ها در مناطقی معتدل و مرطوب زیست می کنند از این روی طبیعتا هنگامی که انها را به سرزمین های گرم و خشک می اورند و خصوصا در شرایطی که دود سیگار و سایر مواد مضر نزدیک پرنده زینتی باشد تعداد بیشماری از انها دچار اسم و بیماری های تنفسی می شوند.

ابتدا مدتها به صورت خشک و با صدایی سوسو مانند تنفس می کنند سپس هنگام نفس کشیدن بخشی از زیر منقار (گلوی پرنده) هم در هنگام دم و بازدم باد کرده و دائما بزرگ و کوچک می شود.

پس از گذشت مدتی گلو و ریه پرنده به مرحله ای می رسد که طوطی توانائی خوردن غذا و بعد اب را از دست می دهد و پس از طی کردن دورانی سخت پرنده تلف می شود.

جهت پیشگیری از بیماری احتمالی پرنده ای که مشکوک به اسم است پیشنهاد می شود یک دستگاه بخور سرد تهیه کنید و در کنار پرنده قرار دهید این دستگاه های جدید بخور بسیار عالی کار می کنند ما هم در فروشگاه منقارکج ها از یکی از همین دستگاه ها استفاده می کنیم.

در صورت مشاهده اندکی اختلال در تنفس طوطی می بایست افداماتی نظیر:

1-برقرار کردن دستگاه بوخور سر یا گرم تفاوتی ندارد 

2- استفاده از اسپری اکالیپتوس در محل نگهداری جهت ضدعفونی هوا شادابی محیط

3- استفاده از داروی انتی آسم مخصوص پرندگان زینتی طبق دستور

4- مراقبت بهتر و قرار ندادن پرنده در محیط اشپزخانه و نزدیک نکردن بوی سیگار وسایر بوهای ناخوشایند

اطلاعات بیشتر

 

اسم و تنگی نفس طوطی ها

 

اختلال در تنفس طوطی ها

 

اکثر طوطی ها در مناطقی معتدل و مرطوب زیست می کنند و در  انتقال به شهرهایی با آب و هواهای نامناسب خصوصا در شرایطی که نگهدارنده نیز مواردی را رعایت نکند مثل سیگار و .... پرنده دچال اشکال هایی در سیستم تنفسی می شود.

 

ابتدا مدتها به صورت خشک و با صدایی سوسو مانند تنفس می کنند سپس هنگام نفس کشیدن بخشی از زیر منقار (گلوی پرنده) هم در هنگام دم و بازدم باد کرده و دائما بزرگ و کوچک می شود.

 

مهم ترین علت ایجاد تنگی نفس  بعد از سیگار و هوای آلوده زیاد حمام بردن پرنده می باشد به این ترتیب که یا آب وارد بینی شده و یا خیس شدن زیاد و در معرض باد قرار گرفتن حتی به مقدار کم موجود حساس شدن ریه پرنده می شود...

 

کاسکو یا طوطی خاکستری یکی از پرندگانی است که بسیار مشاهده کردم که نزد مردم مبتلا به تنگی نفس می شود.

 

پس از گذشت مدتی گلو و ریه پرنده به مرحله ای می رسد که طوطی توانائی خوردن غذا و بعد اب را از دست می دهد و پس از طی کردن دورانی سخت پرنده تلف خواهد شد  پرندگان ریه های بسیار حساس تری نسبت به پستانداران دارند.

 

جهت پیشگیری از بیماری احتمالی پرنده ای که مشکوک به اسم است پیشنهاد می شود یک دستگاه بخور سرد تهیه کنید و در کنار پرنده قرار دهید 

 

حتی برای پرندگان سلامت نیز از داروی ضد آسم استفاده کنید بصورت قطره و قرص در فروشگاه منقارکج ها همیشه موجود است

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top