1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

پرکورک - کیست پر

کیست پر پارازیت پر عوارش کوتاه کردن پر عوارض قیچی کردن پر طوطی

تصویری زننده از بیماری کور شدن پرها (پرکور) در یک طوطی خاکستری

در هر بال این کاسکو ۳ کیسه  (کیست پر ) شبیه غده در اثر کور شدن پرها بوجود امده است که دو تای انرا در  یک سمت از کتف کاسکو در تصویر بالا مشاهده می کنید.

این پرنده ماه ها اسیر پرهای کور و خراب بوده. این غده ها یا همان کیسه ها پر از پرهای خون الود هستند که جایی برای رشد نداشته و در نهایت به صورت کیسه ای پر از پرهای فاسد درامده اند. هنگامی که یک پر جای خود را عوض نمی کند مثلا خشک شده و ریشه آن در گوشت پرنده می ماند پر یا پرهای جدید از کنار پر قدیمی به صورت کج و نامیزان درمی اید.

noise_feather

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top