1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوک طوطی و پرنده فروش عاشق

اس ام اس و جوک پرنده فروشی طوطی پرنده سخنگو

شخصی از پرنده فروشی گذر می کرد چشمش به طوطی خیلی زیبا افتاد , پرسید اقا فروشیه؟ گفت خیر دلیل را جویا شد که  پرنده فروش فرمود: عزیزم مگر کسی رفیقشو می فروشه؟

یهو طوطی گفت: گوه می خوره یک ساعت پیش بیعانه گرفته می خواد منو بفروشه !!

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top