1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

قدرت درک طوطی سانان از دید نویسنده سایت

قدرت درک طوطی سانان از دید نویسنده سایت

قدرک درک طوطی سانان از دید نویسنده سایت

آیا می دانستید برخی طوطی ها شعور و فهم و درک شان در حد یک انسان 45 تا 50 ساله است؟

و چه بسا گاهی بیشتر.

 

 

 

 

 

 

 

 

از سری دست نوشته های تخصصی امید شایگان آذر خلاصه اما مفید! ...


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top