1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه طوطی آرا آبی طلایی

جوجه طوطی آرا آبی طلایی

جوجه طوطی آرا آبی طلایی

این دو جوجه خوشگل هم که می بینید هفته آینده همراه دو جوجه کاکاتو کاکل پرتقالی و یک اکلکتوس آبی و... به فروشگاه می رسند

هویجوری عکسشونو گذاشتیم که اونهایی که بیعانه دادند خوشحال شوند 

از این پس هم ما از کسی بیعانه قبول نمی کنیم چون گاها از اون طرف مرز بدقولی می کنند و دیر می فرستند و ما خراب می شویم ما که به پول بیعانه شما احتیاجی نداریم (بهتون لطفا بر نخورد منظوری ندارم) اما چیز خوب هیچ وقت روی زمین و بدون صاحب نمی ماند پس دلیلی ندارد ما از کسی بیعانه قبول کنیم

تو شغل من بیعانه معنی ندارد چیزی که وقتی بیاد صد نفر رو سرشون می زارن و حلوا حلواش می کنن چرا باید بیعانه بگیریم.

به امید گودلاک !

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top