1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

اکلکتوس آبی

اکلکتوس آبی

اکلکتوس آبی

یک ماده اکلکتوس آبی نایاب در جهان هستی !!!!!

برای نخستین بار در ایران 

کماکان برترین و پرقدرت ترین فروشگاه و مرکز واردات پرندگان خاص در کشور هستیم

اکلکتوس آبی !!! 

قیمت: مشخص نشده اما احتمالا یک قیمت بسیار فضایی تر از آنچه فکرش را بکنید خواهد داشت

40000 $

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top