1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

خریدجوجه کاکادو سخنگو

جوجه کاکادو کاکل زرد سخنگو

فروش جوجه کاکادو کاملا اهلی سخنگو عالی بسیار پررو جثه زیبا 10 کلام بلد است

حرفه ای تربیت شده جیغ و داد نمی کند اگر داخل قفس باشد اعتراض نمی کند

cockatoo-s

بسیار با وقار و با شخصیت

قیمت: 5 م ت


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top