1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش جوجه شاه طوطی پرورشی

الکساندرپاراکیت جوجه شاه طوطی

فروش جوجه شاه طوطی پرورشی

تعداد 5 جوجه شاه طوطی دوماهو نیمه چشم سیاه  که هنوز سرلاکی (سرنگی) هستند  تعدادی تازه دانخور شده اند

قیمت هر جوجه 700 هزار تومان است و یکی از انها که خودم ازش مراقبت کرده و آموزشش دادم 900 هزار تومان می باشند

تصویر مربوط به  یکی از جوجه ها همگی در همین کیفیت هستند

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top